O firmie

WDDM Sp. z o.o.  zajmuje się projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci teletechnicznych światłowodowych oraz miedzianych.

WDDM Sp. z o.o. to projekt osób z wieloletnim doświadczeniem, stworzony na bazie istniejących firm, podążających za rozwojem nowych  technologii w oparciu, o które możemy ukierunkować naszą ofertę na indywidualnego klienta,  dając mu  możliwość wyboru, pośród licznych rozwiązań teleinformatycznych.

Podstawowy przedmiot działalności firmy stanowią usługi w zakresie projektowaniarealizacji kablowych linii telekomunikacyjnych, CTV oraz monitoringu.

Ważnym elementem są usługi w zakresie nadzoru inwestycyjnego,  kierowania robotami oraz doradztwa w zakresie telekomunikacji.

Realizujemy prace instalacyjno-montażowe, pomiarowe, przebudowy sieci, projekty kablowych linii optotelekomunikacyjnych, rozszerzone o wszystkie liniowe elementy sieci telekomunikacyjnej, informatycznej, CTV i  SAT oraz monitoringu.

We wszystkich obszarach naszej działalności projektowej stosujemy w pełni skomputeryzowany cykl projektowy, co oznacza, że każdy projekt realizowany jest metodą cyfrową dającą wysoką estetykę i oczekiwaną jakość wykonanej pracy.

Aktualnie głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, oraz firmy budowlane realizujące infrastrukturę drogową i kolejową.

Wykonujemy także zlecenia dla indywidualnych potrzeb, instytucji publicznych i deweloperów.

Potencjał firmy stanowi zespół specjalistów, którego skład determinują warunki rynkowe i zapotrzebowanie na usługi.